Curatorium en directie

De opleiding is opgezet door de School of Business and Economics van Universiteit Maastricht, in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en non-profit organisaties. Met name de (middel)-grote ondernemingen en non-profits zijn geraadpleegd aangezien daar de grootste ervaring met en de grootste behoefte aan controllers en financieel deskundigen bestaat.

Voor het bewaken van de kwaliteit en de zorg voor de inhoud van het onderwijs is er een curatorium samengesteld waarin topfunctionarissen van bedrijfsleven en non-profit organisaties zitting hebben. Het curatorium draagt kandidaten voor die in aanmerking komen voor de opleiding en heeft een belangrijke stem in de benoeming van docenten. Daarnaast levert het een bijdrage aan de uitvoering van het onderwijsprogramma zowel door middel van (gast)docenten als door middel van materiaal.

Het curatorium bestaat uit:

Drs. R. Vree RC CFO Arcadis N.V. (voorzitter Curatorium)

Drs. A.M.C. Clarijs RC RA RI Voormalig CFO SABIC Europe B.V.

Dhr. N. Haster RC RA Directeur Corporate Finance APG N.V.

Drs. S. van Mulken RC Shared Financial Services Lead Europe SABIC Europe B.V.

Drs. M. Nohlmans RC  European Finance Director PPG Canon Europe N.V.

Drs. J.Opheij RC Concern Controller DSM N.V.

Drs. J.H.A. Paffen RC Managing Director Fagro Consultancy B.V.

Drs. R. Touwslager RC CEO Obvion N.V.

Prof.dr. P. Vergauwen Hoogleraar en dean van de SBE van Universiteit Maastricht

Programma directie
De dagelijkse leiding van de de opleiding is in handen van Prof.dr. H.F.D. Hassink RA. Harold Hassink heeft bedrijfseconomie en accountancy gestudeerd aan de Universiteit Maastricht. Hij is in 2001 gepromoveerd. Hij is directeur van de EMFCRC-opleiding en als hoogleraar Bedrijfseconomie verbonden aan de Universiteit Maastricht. Hij is werkzaam geweest bij de Rabobank Groep. Van zijn hand verschenen artikelen in internationale en nationale tijdschriften over diverse onderwerpen op het gebied van de bedrijfseconomie.

Kerndocenten
Een overzicht met docenten is opgenomen in de uitgebreide brochure.