Onderwijs en titulatuur

Opbouw van het curriculum
Er is een aantal gebieden waarop de controller in het bijzonder deskundig moet zijn (verdiepingsvakken) en een aantal gebieden waarvan de controller als lid van het managementteam kennis moet hebben (verbredingsvakken). Het curriculum is als volgt opgebouwd (wijzigingen voorbehouden).

 

Jaar Ochtend Middag

1

Management Control & Controllership*
Financieel Management*
Treasury Management
Fiscaal Recht
Strategisch Management*
Supply Chain Management
Ondernemingsrecht
Managementvaardigheden

2

Management Accounting*
Informatiemanagement
Internal Control & Accounting Information Systems
*
Financial Accounting*
Research in Finance and Control
Auditing & Due Dilligence
Managementvaardigheden
Afstudeerwerkstuk (Praktijkopdracht)

3

Afstudeerwerkstuk (Praktijkopdracht)

De * gemerkte opleidingen zijn de verdiepingsvakken van de opleiding.

 

Het gewicht van het totale programma is ongeveer 1680 studie-uren (60 ECTS). Informatie over de vakken is opgenomen in de brochure van de opleiding. De brochure kunt u downloaden via de homepage.

Onderwijsorganisatie
De onderwijsbijeenkomsten starten eind januari en begin september vinden in principe iedere vrijdag plaats, behalve in de maanden juli en augustus. In de maanden december en januari is er een onderwijsluwe periode. De onderwijstijden zijn van 9.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.

Het onderwijs vindt plaats in het gebouw van de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht in het centrum van Maastricht. Dit gebouw biedt uitstekende voorzieningen waaronder een mensa en een computerruimte. In de nabije omgeving van het gebouw zijn de universiteitsbibliotheek, diverse eetcafés en restaurants. De School of Business and Economics ligt op loopafstand van het Vrijthof en grenst aan het stadspark en de oude stadswal.

Duur van de opleiding
Het programma EMFC|RC duurt ruim 2 jaar. In de eerste twee jaar vinden onderwijsbijeenkomsten plaats. Tijdens het tweede jaar wordt een aanvang gemaakt met het schrijven van het afstudeerwerkstuk dat dan in het begin van het derde jaar wordt afgerond. Voorts is er een fasttrack. Dit impliceert dat het afstudeerwerkstuk parallel aan de vakken van het tweede jaar wordt geschreven zodat de hele opleiding in twee jaar kan worden afgerond.

Titulatuur
De deelnemer die de opleiding succesvol afsluit kan inschrijving aanvragen in het register van de Vereniging van Registercontrollers. De ingeschrevene verkrijgt het recht de titel ‘Registercontroller’ te voeren en de letters ‘RC’ achter zijn naam te plaatsen. Deze titel fungeert ter identificatie van de beroepsgroep en als kwaliteitskeurmerk. De titel RC heeft grote bekendheid in de markt voor controllers. Alom wordt het RC-programma gezien als het hoogst haalbare op controlling gebied. De Universiteit Maastricht geeft de titel Exective Master of Finance and Control (Master of Science), een internationaal gangbare titel. Het kwaliteitsimago van Universiteit Maastricht geeft de titel extra gewicht.