Toelating en inschrijving

Instroom van doctorandi en masters
Als algemene voorwaarde voor toelating tot de opleiding geldt een doctoraalexamen of masterprogramma bedrijfseconomie, (technische) bedrijfskunde of (international) business met een op de opleiding toegesneden vakkenpakket. Overige masters/doctorandi hebben onder voorwaarden toegang.

Instroom van registeraccountants
Registeraccountants kunnen instromen in de opleiding en hebben vrijstelling voor de vakken Financial Accounting, Auditing & Due Diligence en Internal Control & Accounting Information Systems (BIV/AO). Eventuele overige vrijstellingen zijn afhankelijk van verdere opleiding en ervaring. Er zijn speciale faciliteiten voor RA’s en voor hen die de opleiding bijna hebben afgerond. Zij kunnen het programma in ongeveer anderhalf jaar afronden. Voorts ontvangen RA’s PE-punten voor de vakken van de opleiding.

Instroom van HBO-ers
Kandidaten met een HBO opleiding (zoals HEAO) en een academisch denk- en werkniveau kunnen onder voorwaarden toegang tot de opleiding krijgen. Voor deze kandidaten is er een speciaal toelatingstraject.

Indien u vragen heeft met betrekking tot de toelating vanwege een afwijkende vooropleiding kunt u vrijblijvend contact opnemen met de programmadirectie

Het deficiëntieprogramma De opleiding kent goede faciliteiten om eventuele deficiënties op te heffen. Nadere informatie omtrent het deficiëntieprogramma kan worden verstrekt door het secretariaat van de opleiding.

Inschrijf- en collegegeld Voor het eerste jaar geldt een inschrijfgeld van € 150 (eenmalig). Voor de start per september 2015 en januari 2016 zijn de collegegelden als volgt: Jaar 1: €7.500 en Jaar 2: €7.500. Voor jaar 3 wordt geen collegegeld in rekening gebracht. De factuur wordt gezonden naar het adres van de deelnemer of zijn of haar werkgever conform de opgave bij het factuuradres op het inschrijfformulier. Deelname aan de opleiding zonder dat het verschuldigde bedrag is voldaan, is niet mogelijk. De aanschaf van boeken (ongeveer € 1.200) en de reiskosten komen voor rekening van de deelnemer.

Voor kosten verbonden aan het wegwerken van deficiënties kunt u contact opnemen met het secretariaat. Na de start van de opleiding is volledige restitutie van het collegegeld voor het betreffende collegejaar niet mogelijk. Het collegegeld kan jaarlijks worden aangepast maar staat per cohort vast.

Inschrijfprocedure De opleiding start twee maal per jaar: in januari en in september.

Inschrijving kan geschieden door middel van het invullen van het inschrijfformulier dat u hier kunt downloaden.

  • Het cohort dat start in januari Belangstellenden voor het cohort dat start eind januari dienen zich voor 1 december aan te melden. Na de aanmelding worden zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directie. Tot 1 december is de inschrijving geheel vrijblijvend maar indien uw inschrijving wordt geaccepteerd bent u wel zeker van een plaats.
  • Het cohort dat start in september Belangstellenden voor het cohort dat start in september dienen zich voor 1 juli aan te melden. Na de aanmelding worden zij uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directie. Tot 1 juli is de inschrijving geheel vrijblijvend maar indien uw inschrijving wordt geaccepteerd bent u wel zeker van een plaats.

Ten behoeve van de aanmelding moet een volledig ingevuld inschrijfformulier, 2 pasfoto’s en een kopie van het paspoort worden overlegd, vergezeld van een CV,  kopieën van relevante diploma’s/getuigschriften inclusief het gevolgde vakkenpakket.